Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2019

pianistka
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe vianutt nutt
pianistka
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka vianutt nutt
pianistka
7373 efa8 500
Reposted fromtichga tichga vianikotyna nikotyna

October 03 2019

pianistka
6364 cc65 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaciarka ciarka
pianistka
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm.
— J. Żulczyk
pianistka
4302 278e 500
Reposted fromsoftboi softboi viaciarka ciarka
pianistka
Live as if you were living a second time, and as though you had acted wrongly the first time.
— Viktor Frankl
Reposted frominto-black into-black viaciarka ciarka
pianistka
6588 6845 500
Reposted fromink ink viaciarka ciarka

September 07 2019

pianistka
Gdzie byłbym teraz, gdyby Bóg spełniał wszystkie głupie prośby z którymi się do Niego zwracałem?
— Clive Staples Lewis
pianistka
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
pianistka
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith

August 19 2019

pianistka
0929 edb3 500

August 18 2019

pianistka
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
pianistka
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
pianistka
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive

May 27 2019

pianistka
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
pianistka
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viainsanedreamer insanedreamer
pianistka
Bo choćby nawet cały świat rzucał w ciebie kamieniami, to jeżeli mama stoi po twojej stronie, nic ci się nie stanie.
pianistka
pianistka
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl