Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2020

pianistka
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viaciarka ciarka
pianistka
5128 2cf0
Marek Krystian Emanuel Baczewski.
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
Sponsored post
feedback2020-admin

January 14 2020

pianistka

January 09 2020

pianistka
9944 da3b 500
Athena Farrokhzad - „Cykl biały"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianutt nutt
pianistka
Kiedy podczas zapoznania ludzie mówią mi: "miło Cię poznać", zawsze odpowiadam "nie śpiesz się z wnioskami".
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianutt nutt

January 08 2020

pianistka
3822 25ed 500
na kłopoty - Cioran
Reposted fromhighpriestess highpriestess vianutt nutt

November 26 2019

pianistka
Marek Hłasko mówił:
Chrystus chciał uzdrowić
naród
to go ukrzyżowali.
Nie należy się wygłupiać.
pianistka
8454 a108 500
pianistka
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viakompleksdziury kompleksdziury
pianistka
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viaciarka ciarka
pianistka
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa

November 15 2019

pianistka
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
pianistka
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
pianistka
3350 2296 500
Poznań.

November 14 2019

pianistka
8122 3d7e 500
pianistka
2364 61f4
pianistka
8314 a4ee 500

November 10 2019

pianistka
0833 9e8a 500
Reposted fromsoftboi softboi viaciarka ciarka

November 08 2019

pianistka
Reposted fromFlau Flau viajpingus jpingus
pianistka
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...