Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

pianistka
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viadamagecase damagecase
pianistka
3534 bea5

June 21 2017

pianistka
pianistka
5385 4c2c 500
pianistka

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie vianutt nutt
pianistka
3824 3f55
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish vianutt nutt
pianistka
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
pianistka
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy  nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader - Zaklinacz słów
Reposted fromsaphirka saphirka vianutt nutt
pianistka
6161 e100
Reposted fromniewychowana niewychowana vianutt nutt
pianistka
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes vianutt nutt
pianistka
Jestem tym, kim najbardziej nie chcesz żebym był. Więc dwa różki... Dwa różki dorysuj mi.
— "Niedopowieści"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty

May 17 2017

pianistka
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
pianistka

May 15 2017

pianistka
7683 6b69 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viazembata zembata
pianistka
5144 e96e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
pianistka
6176 74eb 500
Reposted fromoll oll viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 16 2017

pianistka
3687 a58e 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober via10pln 10pln
pianistka
 Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska
pianistka
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 11 2017

pianistka
6526 b8ab 500
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl