Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

pianistka
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa vianebthat nebthat

August 02 2017

pianistka
Wszystko da się załatwić. To tylko kwestia woli; w najgorszym razie: czasu.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako vianebthat nebthat
pianistka
7570 838d
Stanisław Barańczak
pianistka
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
pianistka
pianistka
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
pianistka
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith vianebthat nebthat
pianistka

- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.

— Libba Bray
Reposted fromoutcat outcat vianebthat nebthat
pianistka
“Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom
Reposted frombeatkazz beatkazz via10pln 10pln
pianistka
6370 d126
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pianistka
Reposted fromFlau Flau viaSchizoecke Schizoecke
pianistka
Tu chodzi mi tylko o impuls, o tę nagłą reakcję. O to coś, co czasami każe nam wstać i wyjść, albo wykonać coś, choć miałoby to kosztować nawet najwyższą cenę.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
pianistka
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
pianistka
Moja mała Amelio, nie masz kości ze szkła, możesz bić się z życiem.
— Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
pianistka

July 31 2017

pianistka
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viadamagecase damagecase
pianistka
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viadamagecase damagecase
pianistka
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viadamagecase damagecase
pianistka
3534 bea5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl