Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

pianistka
“Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom
Reposted frombeatkazz beatkazz via10pln 10pln
pianistka
6370 d126
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pianistka
Reposted fromFlau Flau viaSchizoecke Schizoecke
pianistka
Tu chodzi mi tylko o impuls, o tę nagłą reakcję. O to coś, co czasami każe nam wstać i wyjść, albo wykonać coś, choć miałoby to kosztować nawet najwyższą cenę.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
pianistka
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
pianistka
Moja mała Amelio, nie masz kości ze szkła, możesz bić się z życiem.
— Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
pianistka

July 31 2017

pianistka
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viadamagecase damagecase
pianistka
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viadamagecase damagecase
pianistka
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viadamagecase damagecase
pianistka
3534 bea5

June 21 2017

pianistka
pianistka
5385 4c2c 500
pianistka

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie vianutt nutt
pianistka
3824 3f55
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish vianutt nutt
pianistka
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
pianistka
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy  nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader - Zaklinacz słów
Reposted fromsaphirka saphirka vianutt nutt
pianistka
6161 e100
Reposted fromniewychowana niewychowana vianutt nutt
pianistka
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes vianutt nutt
pianistka
Jestem tym, kim najbardziej nie chcesz żebym był. Więc dwa różki... Dwa różki dorysuj mi.
— "Niedopowieści"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl