Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

pianistka
9733 170d
suicide
Reposted frommegadeth megadeth viaihatemylife ihatemylife
pianistka
pianistka
Bo nie ma nic smutniejszego od straty. Nie ma takich łez, takiego bólu i żalu, jaki czujemy, kiedy zdajemy sobie sprawę ze straty czegoś, kogoś ważnego, czy nawet mniej ważnego dla nas. I chyba strata kogos/czegoś mniej ważnego boli sto razy bardziej, bo gdy go stracimy, to stracimy też możliwość poznania jego prawdziwej wartości.
Chyba.
Reposted fromKaoru Kaoru viaihatemylife ihatemylife
pianistka
Bała się cierpienia, straty, rozstania. Oczywiście wszystko to w miłości jest nieuniknione, a jedynym sposobem, żeby się tego ustrzec, było w ogóle na tę drogę nie wkraczać. Żeby nie cierpieć, trzeba wyrzec się miłości. To tak jakby wydłubać sobie oczy, żeby nie oglądać ciemnych stron życia.
— Brida
Reposted fromolakocie olakocie viaihatemylife ihatemylife
pianistka
Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia , a nie że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.
Reposted fromwojna wojna viaihatemylife ihatemylife
pianistka
6355 7c37
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaihatemylife ihatemylife
pianistka
8366 9b20 500
pianistka
Reposted fromtwice twice viaihatemylife ihatemylife
1823 3b1e 500
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viaihatemylife ihatemylife
1823 3b1e 500
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viaihatemylife ihatemylife
pianistka
5879 cc88
Reposted fromMoreau Moreau viaihatemylife ihatemylife
pianistka
2513 f38c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaihatemylife ihatemylife
pianistka
definitely
Reposted fromcube cube viaihatemylife ihatemylife
1510 cace
pianistka
1554 ba6d
Reposted frommikmikmik mikmikmik viaihatemylife ihatemylife
pianistka
Na górze róże Na dole bez Nienawidzę swojej mordy i tak już kurwa jest
— M.
0489 0785
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaihatemylife ihatemylife
pianistka
0721 3b38
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaihatemylife ihatemylife
Here I am trying to live, or rather, I am trying to teach the death within me how to live.
— Jean Cocteau
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaihatemylife ihatemylife
pianistka
9170 0c39
Reposted frommisza misza viaihatemylife ihatemylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl