Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2017

pianistka
1298 fced
pianistka

September 19 2017

pianistka
Sometimes people let the same problem make them miserable for years when they could just say, So What. That’s one of my favorite things to say. So what.
— Andy Warhol
pianistka
pianistka
8443 ea17
Reposted fromLittleJack LittleJack viaTakingControl TakingControl

August 26 2017

pianistka
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
pianistka
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
pianistka
8167 3b6e
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaciarka ciarka
pianistka
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
pianistka
6115 4ff4 500
pianistka
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianebthat nebthat
pianistka
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje, chcą się uśmiechać, kiedy cierpią, i iść ciągle naprzód
— Juliusz Strachota "Relaks amerykański"
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

August 04 2017

pianistka
2980 73cd
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
pianistka
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek

August 03 2017

pianistka
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa vianebthat nebthat

August 02 2017

pianistka
Wszystko da się załatwić. To tylko kwestia woli; w najgorszym razie: czasu.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako vianebthat nebthat
pianistka
7570 838d
Stanisław Barańczak
pianistka
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl