Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

pianistka
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
pianistka
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
pianistka
3350 2296 500
Poznań.

November 14 2019

pianistka
8122 3d7e 500
pianistka
2364 61f4
pianistka
8314 a4ee 500

November 10 2019

pianistka
0833 9e8a 500
Reposted fromsoftboi softboi viaciarka ciarka

November 08 2019

pianistka
Reposted fromFlau Flau viajpingus jpingus
pianistka
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viaciarka ciarka

October 25 2019

pianistka
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway vianutt nutt
pianistka
4709 cf78 500
Stanisław Barańczak
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianutt nutt
pianistka
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe vianutt nutt
pianistka
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka vianutt nutt
pianistka
7373 efa8 500
Reposted fromtichga tichga vianikotyna nikotyna

October 03 2019

pianistka
6364 cc65 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaciarka ciarka
pianistka
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm.
— J. Żulczyk
pianistka
4302 278e 500
Reposted fromsoftboi softboi viaciarka ciarka
pianistka
Live as if you were living a second time, and as though you had acted wrongly the first time.
— Viktor Frankl
Reposted frominto-black into-black viaciarka ciarka
pianistka
6588 6845 500
Reposted fromink ink viaciarka ciarka

September 07 2019

pianistka
Gdzie byłbym teraz, gdyby Bóg spełniał wszystkie głupie prośby z którymi się do Niego zwracałem?
— Clive Staples Lewis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl